ПРЕЗЕНТАЦИЈЕ МАСТЕР СТУДИЈСКИХ ПРОГРАМА И МОДУЛА

Мастер академске студије

Према Конкурсу Биолошког факултета за упис на мастер академске студије у школској 2020/21. години, ОБАВЕЗНО је обављање разговора са руководиоцима модула.

Разговор са руководиоцима модула се заказује искључиво путем Е-поште. Кликом на линк у доњој колони са десне стране долазите до адресе Е-поште руководилаца одговарајућег модула. Кандидат може да оабави разговор за све модуле на којима жели да се упише у складу са Конкурсним условима.

Разговори морају бити обављени до 07. 10. 2020. године (I уписни рок)

од 15-22.10.2020. (II уписни рок)

Пријаве кандидата који нису обавили разговор НЕЋЕ бити разматране!