Услови уписа

Основне академске студије

ОБАВЕШТЕЊЕ И УПУТСТВА КАНДИДАТИМА ЗА УПИС ПРВЕ ГОДИНЕ СТУДИЈА БИОЛОШКОГ ФАКУЛТЕТА

Uputstvo kandidatima 2021_F_1.pdf

Општи услови конкурса Универзитета у Београду, школска 2021/2022. година

За упис у прву годину основних академских студија на Биолошком факултету могу да се пријаве кандидати који су завршили гимназију или четворогодишњу средњу стручну школу.

Посебни услови конкурса за упис студената у прву годину студија Биолошког факултета, школска 2021/2022. година

Кандидати за упис на основне aкадемске студије полажу пријемни испит из биологије, који носи 60 бодова.

Кандидати који су током 3. или 4. разреда средње школе, на републичким такмичењима у организацији републичког Министарства просвете, науке и технолошког развоја или на међународним такмичењима из Биологије освојили 1, 2. или 3. место, биће ослобођени полагања пријемног испита, са верификацијом максималног броја поена на истом.

Кандидати који испуњавају све наведене услове рангирају се према укупном броју бодова, који се рачуна на основу успеха у средњој школи (до 40 бодова) и резултата пријемног испита (до 60 бодова).

Ранг листа је јединствена за студијски програм Биологија. У тренутку уписивања кандидати бирају модул, у складу са објављеним квотама. Првенство при упису и избору модула имају боље рангирани кандидати.

Биолошки факултет у оквиру Заједничког конкурса за упис студената у прву годину основних студија за школску 2021/2022. годину, према одлуци републичког Министарства просвете, науке и технолошког развоја, уписује 230 студената, према следећој расподели:

*Напомена: Према Одлуци Владе РС укупан број одобрених буџетских места за кандидате према афирмативним мерама за Биолошки факултет износи: 1) кандидати са инвалидитетом 2 места; 2) припадници ромске националности 2 места; и држављани РС који су 2020/2021. године средњу школу завршили у иностранству 2 места. Сва места према мерама 1) i 2) се одузимају од квоте за самофинансирање.


→ Број бодова потребан за упис на Биолошки факултет, преглед 2015-2020.