Пријемни испит

Основне академске студије

Пријемни испит из биологије за све кандидате одржаће се 22. септембра 2020. године са почетком у 10 сати. Кандидати треба да дођу у 9:45 часова у просторију студентске службе (Зграда Хемијског факултета, Студентски трг 16, приземље, просторија бр. 322).


Кандидати полажу пријемни испит из биологије.

  • На пријемном испиту кандидат може стећи највише 60 бодова.

  • На пријемном испиту има 60 питања.

  • Тачан одговор носи 1 поен.

  • Погрешан одговор или заокруживање више од једног одговора носи 0 поена.

  • Незаокружен одговор носи 0 поена.


На полагање пријемног испита неопходно је понети:

  • хемијску оловку

  • папир са ЈЕДИНСТВЕНИМ ПРИЈАВНИМ БРОЈЕМ и КОДОМ (добијен на Факултету приликом пријављивања) и

  • лични документ (важећу личну карту или пасош).

Тест пријемног испита ће трајати 90 минута.


Забрањено је уношење мобилног телефона и свих осталих електронских уређаја на место полагања пријемног испита.

Желимо Вам много успеха!