Услови уписа

Специјалистичке академске студије

За све кандидате који желе да конкуришу за упис на специјалистичке академске студије, обавезан је Интервју са руководиоцем студијског програма/модула. До 10. октобра 2023. године заинтересовани кандидати у ОБАВЕЗИ су да електронском поштом закажу и обаве разговор са руководиоцем изабраног студијског програма/модула:

Биологија/Генетика: проф. др Софија Павковић Лучић, е-пошта: sofija@bio.bg.ac.rs

Биологија/Микробиологија: проф. др Славиша Станковић, е-пошта: slavisas@bio.bg.ac.rs

Биологија/Имунологија са микробиологијом: проф. др Биљана Божић Недељковић, е-пошта: biljana@bio.bg.ac.rs

Ћелијска биологија и хистологија: доц. др Мирела Укропина, е-пошта: mirela@bio.bg.ac.rs