Докторске академске студије

ОПШТЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ЗА УПИС НА докторске АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ

За све студенте који желе да конкуришу за упис на докторске академске студије обавезан је Интервју са руководиоцем момодула/подмодула најкасније до 30. септембра 2022. године. Заинтересовани кандидати су у ОБАВЕЗИ дададада путем електронске поште закажу разговор са руководиоцем модула/подмодула. Списак руководилаца модула и њихове електронске адресе можете пронаћи на линку:

СПИСАК РУКОВОДИОЦА МОДУЛА И ПОДМОДУЛА

Универзитет у Београду, Биолошки факултет уписује у прву годину докторских академских студија студенате на студијске програме:

  • Биологија (180 ЕСПБ)

  • Молекуларна биологија (180 ЕСПБ)

  • Екологија (180 ЕСПБ).

Детаљне информације о студијским програмима и модулима које Биолошки факултет организује на докторским академским студијама можете наћи овде.