ПРЕЛАЗАК СА ДРУГОГ ФАКУЛТЕТА/УНИВЕРЗИТЕТА И ПРОМЕНА СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА

ИНФОРМАЦИЈЕ О ПРЕЛАСКУ СА ДРУГОГ ФАКУЛТЕТА/УНИВЕРЗИТЕТА, ПРОМЕНИ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА, ПРОМЕНИ МОДУЛА НА ИСТОМ СТУДИЈСКОМ ПРОГРАМУ И ПОСТУПКУ ПРИЗНАВАЊА ИСПИТА НАЛАЗЕ СЕ НА ЛИНКУ