ПРЕЛАЗАК СА ДРУГОГ ФАКУЛТЕТА/УНИВЕРЗИТЕТА И ПРОМЕНА МОДУЛА НА СТУДИЈСКОМ ПРОГРАМУ

ИНФОРМАЦИЈЕ О ПРЕЛАСКУ СА ДРУГОГ ФАКУЛТЕТА/УНИВЕРЗИТЕТА, ПРОМЕНИ МОДУЛА НА ИСТОМ СТУДИЈСКОМ ПРОГРАМУ И ПОСТУПКУ ПРИЗНАВАЊА ИСПИТА НАЛАЗЕ СЕ НА ЛИНКУ