За будуће студенте

ЗАШТО СТУДИРАТИ БИОЛОГИЈУ НА БИОЛОШКОМ ФАКУЛТЕТУ?


Биологија је наука XXI века и представља базичну науку за развој медицине, фармације, ветерине, пољопривреде, биотехнологије. Биолошки факултет Универзитета у Београду, са преко 160 наставника, сарадника и истраживача и преко 1600 студената, је највећа и најстарија високошколска установа биолошких наука у Србији и најзначајнији носилац биолошких истраживања у земљи. Образује стручњаке који раде у основним и средњим школама, на факултетима, научним институтима, медицинским установама, националним парковима, државној администрацији, као и у фармацеутској и прехрамбеној индустрији, пољопривреди, шумарству, водопривреди, заштити животне средине, итд.

Ако сте динамични и радознали, ако желите да будете најбољи наставник биологије, ако маштате да се бавите науком и изучавате огромну разноврсност живог света, задивљујуће облике адаптација и њихову еволутивну и еколошку повезаност, ако желите да заштитите нашу планету и обликујете њену будућност, ако цените традицију, искуство и знање, онда је Биолошки факултет Универзитета у Београду право место за вас.


ИСТОРИЈА БИОЛОШКОГ ФАКУЛТЕТА


Биолошки факултет Универзитета у Београду је најстарија и највећа високообразовна и научна институција биолошких наука у нашој земљи. Његова историја почиње 28. септембра 1853. године, када је Књаз Србије Александар Карађорђевић донео указ о оснивању Књажевско-Србског лицеја у Београду, где су у оквиру Јестествословно-техническог оделенија наука, поред осталих основани и Ботанички и Зоолошки кабинет. За њиховог управника постављен је Јосиф Панчић, потоњи ректор Велике школе и први председник Краљевско Српске академије у Београду, данашње Српске академије наука и уметности.

Прерастањем Лицеја у Велику школу 1863. године, универзитетска настава из биологије се најпре одвија у оквиру Техничког факултета, а од 1873. године у оквиру Ботаничког, Зоолошког и Физиолошког завода Природно-математичког одсека Филозофског факултета. У том периоду оснива се Ботаничка башта, најпре на обали Дунава, а 1889. године на данашњој локацији, на имању које Краљ Милан Обреновић поклања Великој школи, како би се по његовим речима „омладина ботаници учила“. 1898. године Ботанички завод, данас Институт за ботанику Биолошког факултета, сели се у Ботаничку башту где се и сада налази.

Нову етапу у процесу развоја биолошких наука представља прерастање Природно-математичког одсека Филозофског факултета у самостални Природно-математички факултет 1947. године, када Ботанички завод са Ботаничком баштом, Зоолошки завод и Физиолошки завод постају организационе јединице Одсека за биолошке науке. Даљим реорганизацијама долазимо до 1995. године, када Биолошки факултет постаје самостални факултет у оквиру Универзитета у Београду. Током дуге историје, великани биологије, попут Јосифа Панчића, Ивана Ђаје, Синише Станковића, Душана Каназира, Радослава Анђуса и многих других, били су оснивачи београдских школа препознатљивих код нас и у свету: зоолошке, ботаничке, физиолошке, еколошке, молекуларно-биолошке и других, а њихови непосредни или посредни ученици, наставници Биолошког факултета, допринели су и даље доприносе развоју биологије у нашој земљи и њеној трансформацији у перспективну мултидисциплинарну науку каква је она данас.


БИОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ ДАНАС


Биолошки факултет чине три института (Институт за физиологију и биохемију, Институт за зоологију и Институт за ботанику и ботаничка башта „Јевремовац“) са 14 катедри, 10 центара, виваријумом и хербаријумском научном збирком, у којима се одвија настава и научноистраживачки рад. На факултету постоје и три библиотеке са бројним књигама и часописима, од којих су нека издања од непроцењиве вредности.

Наставници и сарадници факултета активно се баве научноистраживачким радом, кроз националне, међународне (FP, SCOPES, COST и др) и билатералне научне пројекте. Факултет сарађује са бројним научним институтима и сродним факултетима у земљи, као и са Националним парковима, Истраживачком станицом

Петница, Српским биолошким друштвом, Центром за промоцију науке и низом здравствених институција и привредних организација. Факултет стимулише своје студенте да се што раније укључују у научно-истраживачки рад, кроз организацију Сајма науке, издвајање средстава за учешће студената на такмичењима из биологије и на пројектима Биолошког истраживачког друштва „Јосиф Панчић“. Поред осталих активности, већ низ година организујемо и припремну наставу за полагање пријемног испита за упис на Факултет.

И поред скученог простора, Биолошки факултет нуди савремене услове за студирање, а компетентни наставници и добро опремељене вежбаонице, лабораторије и истраживачки центри, пружају студентима не само најновија биолошка знања, већ и широко поље научноистраживачког усмеравања од самог почетка студија. Кроз Центар за издавачку делатност и маркетинг, Факултет је штампао велики број уџбеника и практикума, тако да скоро сви предмети на основним студијама имају одговарајући уџбеник. На Факултету постоје и студентске организације које се баве разним сферама студентских интересовања: од активности за побољшање студентског стандарда и услова студирања, преко научних и спортских такмичења, до учешћа у евалуацији и реформи студијских програма.

Сви студијски програми на Биолошком факултету реформисани су у складу са Болоњским принципима и конципирани су тако да поред најсавременијих општих знања из биологије, пружају и специфична знања из појединих ужих области, развијајући код студената истински академски интерес и компетенције. Поред четворогодишњих основних студија Биологија и једногодишњих мастер студија Биологија, Професор биологије, Молекуларна биологија и физиологија, Екологија и Професор екологије и заштите животне средине, на Факултету постоје и докторске студије Биологија, Молекуларна биологија и Екологија, као и једногодишње специјалистичке студије Микробиологија, Генетика и Имунобиологија са микробиологијом. Обимна теренска настава и истраживачки радови, који се одвијају широм земље, саставни су део прoграма великог броја курсева и пружају могућност студентима да се на најбољи начин и најнепосредније упознају са методама биолошких истраживања на терену, а захваљујући сарадњи са многим научним институцијама студенти могу да стекну истраживачко искуство и ураде завршне радове и докторате из практично свих области биологије.

Дипломе Биолошког факултета признате су свуда у свету, а многи наши студенти су афирмисани научници на најпознатијим универзитетима и научним центрима широм света. Тиме се Биолошки факултет посебно поноси.

И зато, драги будући студенти Биолошког факултета, честитам вам што сте за свој животни позив изабрали биологију, најлепшу и најперспективнију природну науку. Позивам вас да своје време са нама искористите на најбољи начин: будите активни, будите радознали, размишљајте, питајте. Не дозволите да са наставе одете а да вам нешто остане нејасно – нејасне ствари се тешко уче и брзо заборављају. Креирајте сами своје образовање: бирајте предмете, семинаре и пројекте који вас највише интересују. Учите вредно и са разумевањем.

Научите прво оно главно, најважније, да то буде оквир у који ћете лако додавати детаље. Детаљи се временом заборављају, или их нова сазнања мењају, али најважније остаје за цео живот. Повезујте ново градиво са оним што сте већ научили, како из биологије, тако и из осталих природних наука. Тако ћете систематизовати своје знање и усвојити биолошки начин размишљања. Ја сам сигурна да успех неће изостати и да ћете са факултета изаћи пуни идеја и знања, са изграђеним академским вредностима и мноштвом нових пријатеља и колега. Срећно!


ПРИПРЕМНА НАСТАВА ЗА УПИС НА ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ


Биолошки факултет Универзитета у Београду, у периоду од фебруара до јуна месеца, организује припремну наставу из БИОЛОГИЈЕ за све заинтересоване ученике IV разреда средњих школа и гимназија, који планирају да конкуришу за упис на Биолошки факултет (првенствено) или полажу предмет БИОЛОГИЈА на класификационом испиту, ради уписа на неки други факултет.

Припремна настава се изводи у просторијама Факултета. 

Сви заинтересовани могу да се пријаве Студентској служби Биолошког факултета (Студентски трг 16) након објављеног званичног обавештења о оджавању припремне наставе на сајту Биолошког факултета и на страни Припремна настава овог сајта.