Мастер академске студије

ОПШТЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ЗА УПИС НА МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ

Универзитет у Београду, Биолошки факултет уписује у прву годину мастер академских студија студенате на студијске програме:

  • Биологија (60 ЕСПБ)
  • Молекуларна биологија и физиологија (60 ЕСПБ)
  • Екологија (60 ЕСПБ)
  • Професор биологије (60 ЕСПБ)
  • Професор екологије и заштите животне средине (60 ЕСПБ)