Мастер академске студије

ОПШТЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ЗА УПИС НА МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ

Универзитет у Београду, Биолошки факултет уписује у прву годину мастер академских студија студенате на студијске програме: