Специјалистичке академске студије

ОПШТЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ЗА УПИС НА
СПЕЦИЈАЛИСТИЧКЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ

Универзитет у Београду, Биолошки факултет уписује у прву годину специјалистичких академских студија студенате на студијске програме:

  • Биологија (60 ЕСПБ)
    - модул Микробиологија (60 EСПБ)
    - модул Генетика (60 EСПБ)
    - модул Имунологија са микробиологијом (60 EСПБ)

  • Ћелијска биологија и хистологија (60 ЕСПБ)

ОБАВЕЗНО ЈЕ ЗАКАЗИВАЊЕ И ОБАВЉАЊЕ РАЗГОВОРА (до 07.10.2020) (I уписни рок)

од 1-5.11.2020. (II уписни рок)

СА РУКОВОДИОЦИМА СТУДИЈСКИХ ПРОГРАМА И МОДУЛА ПУТЕМ Е-ПОШТЕ: