ПРЕЗЕНТАЦИЈЕ МАСТЕР СТУДИЈСКИХ ПРОГРАМА И МОДУЛА

Мастер академске студије

Према Конкурсу Биолошког факултета за упис на мастер академске студије у школској 2023/24. години, ОБАВЕЗНО је обављање разговора са руководиоцима модула. 

Разговор са руководиоцима модула се заказује искључиво путем Е-поште. Кликом на линк у доњој колони са десне стране долазите до адресе Е-поште руководилаца одговарајућег модула. Кандидат може да оабави разговор за све модуле на којима жели да се упише у складу са Конкурсним условима.

Разговори морају бити обављени до 29. септембра 2023. године (I уписни рок)

од (биће накнадно одређено) 2023. (II уписни рок)

Пријаве кандидата који нису обавили разговор НЕЋЕ бити разматране!