Студијски програми

Мастер академске студије

Биологија (60 ЕСПБ)

 

Молекуларна биологија и физиологија (60 ЕСПБ)

 

Екологија и заштита животне средине (60 ЕСПБ)

 

Професор биологије (60 ЕСПБ)