Ранг листе

Мастер академске студије

ПРОЦЕДУРА РАНГИРАЊА:

Рангирање пријављених кандидата на основу општих услова Универзитета у Београду и додатних услова Биолошког факултета, вршиће се према формули на линку:

ФОРМУЛА ЗА РАНГИРАЊЕ КАНДИДАТА

КОНАЧНЕ РАНГ ЛИСТЕ ЗА УПИС НА МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ у школској 2020/2021. години, ПО СТУДИЈСКИМ ПРОГРАМИМА

2020-21 МАС Биологија прелиминарна_2.pdf
2020-21 МАС Екологија прелиминарна_2.pdf
2020-21 МАС Молекуларна биологија и физиологија прелиминарна_2.pdf
2020-21 МАС Професор биологије прелиминарна_2.pdf
2020-21 МАС Професор екологије и заштите животне средине прелиминарна.pdf