ВАЖНО ОБАВЕШТЕЊЕ

Upis u 2020/21. školsku godinu: molba za proveru odabranih kurseva

Poštovane koleginice i kolege,


Pošto želimo da unapredimo i pre svega svima olakšamo sistem elektronskog upisa školske godine, a nakon jednodnevnog iskustva od danas, kada smo upisivali generaciju /2016 (prva produžena godina), omogućeno je da se svi ranije upisivani obavezni kursevi za koje niste još uvek ostvarili uslov (niste položili uslovne predmete), ipak mogu čekirati i na taj način direktno ponovo upisani.

Molim vas da ponovo proverite u svom delu elektronskog indeksa i te kurseve obeležite (čekirate). U nastavku naziva kursa postoji kvadratić koji MOŽE da se štiklira, zatim postoji vidljiv broj slobodnih mesta (uglavnom vrlo visok jer obavezni predemeti nemaju ograničenje) i u poslednjoj koloni i dalje piše "Nezadovoljen uslov" i to crvenim slovima (vidite primer na slici u prilogu). To mora tako da ostane, ali kada štiklirate, videćete da ćete imati sve te kurseve odabrane. Potvrdite i to je to!


Imajući u vidu da ste na ovu temu pisali i Molbe u e indeksu, a još uvek ne znam ko vam je to rekao da radite, poslaću vam poseban email kako da povučete te molbe iz e indeksa, da ih ne bi sistemski obrisao. Informacija od meje je bila da se NE PIŠU MOLBE u eindeksu za upisivanje već ranije slušanih obaveznih kurseva, i da će se oni upisati kada budete došli na realni upis u zakazanim danima, kada donosite i papirni indeks. Sada smo i to prevazišli, pa vas još jednom molim da postupite po uputsvu iz ovog obaveštenja, kako biste stes e kratko zadržavalina realnom upisu. Takođe, ne brinite za uplate I rate školarine, to možete kako ste planirali do zakazanih termina za dolazak (20. i 21/10/2020).


Molbe za mirovanje školskih godina će takođe biti obuhvaćene u sledećem obaveštenju.


Srdačno,

Prodekan za nastavupromena načina UpisA u 2020/21. školsku godinu

Poštovane koleginice i kolege,


Uzimajući u obzir postepeno pogoršanje epidemiološke situacije sa COVID-19 pandemijom, upis u I produženu (peta godina po redu) za generaciju iz 2016. godine i sve generacije po akreditaciji iz 2011. godine (studenti sa indeksom /2015, /2014, /2013, /2012, /2011, /2010 i starije biće upisani u školsku 20120/2021. godinu najpre elektronski to najkasnije do subote 10/10/2020. godine. Zbog toga je veoma važno da se svi studenti koji žele da budu upisani OBAVEZNO PRIDRŽAVAJU sledeće:

- ŠTO PRE i OBAVEZNO označite i/ili pregledajte predmete koje ste odabrali u e-indeksu. OBAVEZNI PREDMETI koje ste ranije već upisivali MORAJU BITI odabrani, jer ako to sada "izbegnete" nakon provere, sistem će vam ih upisati ponovo i napraviti dodatno zaduženje (to je obavezno po Zakonu o visokom obrazovanju).

ZA IZBORNE PREDMETE: obavezno proverite da li još uvek ima slobodnih mesta (vidi se u koloni "Slobodno", ako je broj negativan ("minus znak") i crvene boje (npr. -24) to znači da nema više mesta (a broj -24 iz primera znači da je još 24 studenta čekiralo taj predmet, preko dozvoljenog broja mesta), pa je potrebno da odaberete/štiklirate nove izborne kurseve. NAJBOLJE JE DA ODABERETE ŠTO VEĆI BROJ IZBORNIH KURSEVA (ŽELJA) i odredite prioritet za svaki, upisivanjem brojeva u kućicu pored. Na ovaj način olakšavate upis i ne dovodite sebe u situaciju da vam ne budu upisani izborni kursevi. BROJ KURSEVA KOJI ŽELITE DA UPIŠETE, UVEK MORA BITI MANJI OD BROJA ODABRANIH ŽELJA (npr. 2 kursa želite da upišete, a odaberete 10 želja i označite prioritet od 1-10). Potrebno je da sve ovo uradite na vreme, i da više puta proverite da li imate još uvek čekirane izborne kurseve na kojima ima slobodnih mesta.


- proverite da li ste ispunili Ankete, bez popunjenih anketa nećete moći da se upišete u školsku godinu.


- Studentska služba će vršiti upis za studente I produžene godine, generacije /2016 u četvrtak 8.10.2020. godine, po rang listi koja se nalazi već na sajtu i strogo će poštovati priorite u vezi sa štikliranim izbornim predmetima. Zbog toga je važno da studenti koji se nalaze po sredini liste i prema kraju, više puta u toku dana proveravaju da li je ostalo mesta na željenim izbornim predmetima.


- upis studenata iz ranije akreditacije (II produžena godina sa indeksom /2015 i redom do /2010 i starije, vršiće se u petak, subotu, a možda i nedelju za najstarije (9-11.10. 2020. godine). Zato vas ljubazno molim da povremeno otvorite e indeks i vidite da li imate dovoljno slobodnih želja za izborne predmete i po potrebi odaberete druge na kojima ima još slobodnih mesta.


- studenti koji se upisuju na budžet (I produžena, generacija /2016), ne moraju da odaberu svih 60 ESPB sada na upisu godine, mogu da dopune i kasnije na početku letnjeg semestra. ZAMENA KURSEVA SE VRŠI SAMO U OKVIRU PRVE DVE NEDELJE OD POČETKA SEMESTRA I NIJE MOGUĆE VRŠITI ZAMENU KURSEVA IZ ZIMSKOG SEMESTRA U LETNJEM (zamena se vrši u okviru istog semestra).


- studenti su u obavezi da DOĐU U STUDENTSKU SLUŽBU SA INDEKSOM PREMA VEĆ OBJAVLJENOM RASPOREDU (19, 20. i 21. 10. 2020). Tada će im samo u papirnom Indeksu biti upisana 2020/21. školska godina i tada će razrešavati sve u vezi upisa.


Srdačno,

Prodekan za nastavu