Ранг листе

Основне академске студије

Коначна јединствена ранг листа кандидата на основу успеха из средње школе и успеха на тесту са пријемног испита за упис на Биолошки факултет у шк. 2020/21. години

Konacna jedinstvena rang lista.pdf

Коначна јединствена ранг листа кандидата на основу успеха из средње школе и успеха на тесту са пријемног испита за упис на Биолошки факултет у шк. 2020/21. години

Афирмативна мера - студенти са посебним потребама

Konacna jedinstvena rang lista-Afirmativna.pdf

Кориговна прелиминарна јединствена ранг листа кандидата на основу успеха из средње школе и успеха на тесту са пријемног испита за упис на Биолошки факултет у шк. 2020/21. години

Korigovana jedinstvena preliminarna 2020.pdf

Прелиминарна јединствена ранг листа кандидата на основу успеха из средње школе и успеха на тесту са пријемног испита за упис на Биолошки факултет у шк. 2020/21. години (од 29/6/2020)

Preliminarna 2020-2021.pdf

Коригована прелиминарна јединствена ранг листа кандидата на основу успеха из средње школе и успеха на тесту са пријемног испита за упис на Биолошки факултет у шк. 2020/21. години

Афирмативна мера - студенти са посебним потребама

Korigovana jedinstvena preliminarna afirmativna 2020.pdf

Прелиминарна јединствена ранг листа кандидата на основу успеха из средње школе и успеха на тесту са пријемног испита за упис на Биолошки факултет у шк. 2020/21. години

Афирмативна мера - студенти са посебним потребама (од 29/6/2020)

Afirmativna 2020-2021.pdf

Прелиминарна ранг листа кандидата према успеху из средње школе за упис на Биолошки факултет у шк. 2020/21.

Preliminarna rang lista po uspehu iz srednje skole.pdf

Прелиминарна ранг листа кандидата према успеху из средње школе за упис на Биолошки факултет у шк. 2020/21.

Афирмативна мера - студенти са посебним потребама

Preliminarna rang lista po uspehu iz srednje skole afirmativna mera.pdf