Ранг листе

Основне академске студије

ТРЕЋИ УПИСНИ РОК

Коначна јединствена ранг листа кандидата за упис на Биолошки факултет у трећем уписном року 2021.

III Konacna jedinstvena Rang lista kandidata III upisni rok 2021.xls

Прелиминарна јединствена ранг листа кандидата за упис на Биолошки факултет у трећем уписном року 2021.

III Preliminarna jedinstvena Rang lista kandidata III upisni rok 2021.xls

Прелиминарна јединствена ранг листа кандидата по успеху из средње школе у трећем уписном року 2021

III Preliminarna jedinstvena Rang lista kandidata - srednja skola.xls

ДРУГИ УПИСНИ РОК

Коначна јединствена ранг листа кандидата у уписном року септембар 2021

Konacna jedinstvena Rang lista kandidata septembar 2021.xls

Прелиминарна јединствена ранг листа кандидата по успеху из средње школе у уписном року септембар 2021

Preliminarna jedinstvena Rang lista kandidata II upisni rok.xls

ПРВИ УПИСНИ РОК

Коначна јединствена ранг листа кандидата за упис на Биолошки факултет у шк. 2021/22.

Konacna jedinstvena Rang lista kandidata.xls

Коначна јединствена ранг листа кандидата за упис на Биолошки факултет у шк. 2021/22.

Афирмативна мера - мањинска група Роми

Konacna jedinstvena lista kandidata ROMI.xls

Коначна јединствена ранг листа кандидата за упис на Биолошки факултет у шк. 2021/22.

Афирмативна мера - студенти са посебним потребама

Konacna jedinstvena lista kandidata AFIRMATIVNE MERA.xls

Прелиминарна јединствена ранг листа кандидата за упис на Биолошки факултет у шк. 2021/22.

Preliminarna jedinstvena Rang lista kandidata.xls

Прелиминарна јединствена ранг листа кандидата за упис на Биолошки факултет у шк. 2021/22.

Афирмативна мера - мањинска група Роми

Preliminarna jedinstvena lista kandidata ROMI.xls

Прелиминарна јединствена ранг листа кандидата за упис на Биолошки факултет у шк. 2021/22.

Афирмативна мера - студенти са посебним потребама

Preliminarna jedinstvena lista kandidata AFIRMATIVNE MERA.xls

Коначна ранг листа кандидата према успеху из средње школе за упис на Биолошки факултет у шк. 2021/22.

Rang lista kandidata.xls

Коначна ранг листа кандидата према успеху из средње школе за упис на Биолошки факултет у шк. 2021/22.

Афирмативна мера - мањинска група Роми

Rang lista kandidata ROMI.xls

Коначна ранг листа кандидата према успеху из средње школе за упис на Биолошки факултет у шк. 2021/22.

Афирмативна мера - студенти са посебним потребама

Rang lista kandidata AFIRMATIVNE MERA.xls