МОДУЛ БИОЛОГИЈА

Студијски програм БИОЛОГИЈА


Студијски програм основних академских студија на модулу Биологија траје четири године, а поред образовне и педагошке функције има улогу и у оспособљавању студената биологије за будући стручни и научно-истраживачки рад. Програм модула Биологија је веома широк и разноврстан и даје одличну основу студентима за различита будућа занимања.

Предавања и вежбе за студенте биологије се изводе у савремено опремљеним салама, вежбаоницама, амфитеатрима и лабораторијама. Биолошки факултет поседује и бројне вредне збирке животињског и биљног материјала које су на располагању студентима биологије, а њихов велики део се користи у редовној реализацији практичне наставе. Од значаја је истаћи да је саставни део студија биологије и обавезно похађање теренске наставе на свим годинама студирања, приликом чега је предвиђено да студенти сакупљају животињски и биљни материјал и образују збирке.

Посебан куриозитет Биолошког факултета представља Ботаничка башта „Јевремовац“ која заједно са Институтом за ботанику чини наставну и научну базу биолошких наука на Универзитету у Београду. Ботаничка башта се простире на површини од око 5 хектара и у њеном саставу су: Стакленик (јединствена грађевина у викторијанском стилу, најатрактивнији садржај Ботаничке баште, са преко 1.000 врста егзотичних биљака), Јапански врт, Хербаријум, Библиотека, отворене површине са преко 1000 биљних врста, Управна зграда Института за ботанику, савремене слушаонице и лабораторије. Студенти током студирања за учење (стицање знања и вештина) користе поред генералне збирке Хербаријума, која садржи преко 140.000 листова са Балкана, из Европе и читавог света и у посебним случајевима збирку Јосифа Панчића (Herbarium Pancicianum) која садржи око 15.700 листова и представља једну од најзначајнијих збирки на подручју југоисточне Европе.

Наставно и научно особље Факултета је укључено у међународне и националне научно-истраживачке и наставне пројекте у оквиру којих се спроводе основна и примењена истраживања у свим областима биологије, чији најновији резултати се презентују студентима и врши се њихово оспособљавање за разне аспекте савременог научно-истраживачког рада. Поред тога, при Факултету постоји и Биолошко истраживачко друштво студената “Јосиф Панчић”, где заинтересовани студенти могу да се упознају са основним методама и принципима научно-истраживачког рада, и где могу да реализују и презентују своје резултате, као и да учествују у изради стручних и научних радова.

Биолошки факултет има вишегодишњу сарадњу са великим бројем реномираних научно-истраживачких институција из иностранства и земље, која обухвата бројне аспекте наставне и научне делатности. Поред тога, доступне су и студије мобилности кроз стипендије за студирање у земљама Европске уније. Студентима биологије су омогућени боравак, стручно усавршавање и добијање стипендија на већем броју иностраних универзитета кроз различите програме.

Након завршених студија дипломирани биолози имају сва неопходна знања за рад у биолошким и примењеним биолошким дисциплинама. Данас су наши студенти запослени у основним школама, гимназијама и средњим стручним школама, у научно-истраживачким и стручним институцијама, примењеним и развојним лабораторијама, у пољопривреди, шумарству, ветерини, медицинским установама, институцијама које се баве заштитом животне средине, као и у разним другим установама како у земљи, тако и у иностранству. Након завршених основних академских студија отвара се могућност дипломираним биолозима и за наставак школовања кроз мастер академске и докторске студије, односно, омогућава се даље напредовање и усавршавање кандидата кроз већи број различитих понуђених модула.

Преузмите распоред предмета по семестрима.