Упис изборних курсева

Кандидат на упису поред обавезних курсева бира и ЈЕДАН ИЗБОРНИ курс из Изборног блока 1, а према акрердитованом плану студија и то следеће курсеве за школску 2021/2022. годину:


  • I година ОАС-ИБ1-1 Биоматематика (неограничен број места)

  • I година ОАС-ИБ1-2 Историја биолошких наука (30 места)

  • I година ОАС-ИБ1-8 Историја биолошких наука_МБФ (30 места)

  • I година ОАС-ИБ1-3 Историја ботанике (овде погледајте видео о курсу)

  • I година ОАС-ИБ1-4 Протозоологија (50 места)

  • I година ОАС-ИБ1-5 Теренска настава (40 места) (студенти плаћају део трошкова смештаја и исхране у Истраживачкој станици "Петница")

  • I година ОАС-ИБ1-6 Увод у експерименталну биологију (100 места)


Кандидати могу да бирају и следеће обавезне курсеве из других модула:

  • I година ОАС-БЕ3 Физика (неограничен број места)

  • I година ОАС-М3 Физичка хемија (45 места)

Кликом на шифру курса отвара се његов предметни лист, а у неким претраживачима потребно је да се пронађе у табели!

Поједини курсеви имају ограничен број места (број је приказан у загради иза назива курса) према акредитацији и техничким условима за реализацију!