Ток и план уписа

Кандидати за упис на Биолошки факултет треба да дођу у термину ПОЧЕТКА прозивке!

УПИС ће почети 9. јула 2020. године у 9 сати, према следећем плану:

Упис на модул студијског програма се врши према жељи кандидата, по редоследу на Коначној ранг листи и то прозивањем и евидентирањем на електронској прозивци. Кандидати су обавезни да буду присутни на почетку прозивке за свој термин. Уколико прозвани кандидат није присутан, уписује се следећи присутан кандидат са Коначне ранг листе.

Кандидати који према назначеном распореду уписа не буду присутни на прозивци сматраће се да су одустали!!!

По завршеном упису, прозивањем последњег кандидата са Коначне ранг листе, уколико остане слободних места, иста ће бити попуњена кандидатима који се налазе на Коначној ранг листи, а који су закаснили на прозивку у свом термину.