Припремна настава

За будуће студенте

ЛИТЕРАТУРА ЗА ПРИПРЕМУ ПРИЈЕМНЕГ ИСПИТА

За припрему пријемног испита за упис на Биолошки факултет за школску 2022/23. годину могуће је користити постојеће уџбенике из биологије за природно-математички смер гимназија, водећи при томе рачуна да обавезно буду обухваћене све теме/наставне јединице које су биле обрађиване у складу са планом и програмом који је важио за овогодишњу генерацију матураната.

С обзиром да за сваку годину гимназијског образовања постоје уџбеници објављењи од различитих издавачких кућа, Биолошки факултет не преузима одговорност за материјалне грешке које се евентуално налазе у неком од тих уџбеника.

ПРИПРЕМНА НАСТАВА ЗА УПИС НА ФАКУЛТЕТ

Биолошки факултет Универзитета у Београду, у периоду од новембра до јуна месеца, обављаће припремну наставу из БИОЛОГИЈЕ за све заинтересоване ученике IV разреда средњих школа и гимназија, који планирају да конкуришу за упис на Биолошки факултет (првенствено) или полажу предмет БИОЛОГИЈА на класификационом испиту ради уписа на неки други факултет.

Припремна настава ће се изводити суботом (од 4. децембра 2021. године), „online“ преко електронске учионице.

Уплату у износу од 20.000,00 динара извршити на рачун Биолошког факултета број: 840-1814666-61, позив на број: 9-999, до среде 1. децембра 2021. године. Доказ о уплати се доставља на адресу електронске поште: knjige@bio.bg.ac.rs, уз обавезно навођење пуног имена и презимена, места пребивалишта и броја телефона.


Све информације пратите на сајту Факултета www.bio.bg.ac.rs и на друштвеним мрежама Биолошког факултета

pripremna-nastava-2021-22.pdf