Припремна настава

За будуће студенте

Питања на тесту пријемног испита се састављају на основу плана и програма Биологије за гимназије природно-математичког смера, по којима су кандидати похађали наставу (за сва четири разреда).

ПРИПРЕМНА НАСТАВА ЗА УПИС НА ФАКУЛТЕТ 2020/21

Pripremna nastava 2020-2021.pdf