Припремна настава

За будуће студенте

ПРИПРЕМНА НАСТАВА ЗА УПИС НА ФАКУЛТЕТ

Биолошки факултет Универзитета у Београду, у периоду од децембра до јуна месеца, обављаће припремну наставу из БИОЛОГИЈЕ за све заинтересоване ученике IV разреда средњих школа и гимназија, који планирају да конкуришу за упис на Биолошки факултет (првенствено) или полажу предмет БИОЛОГИЈА на класификационом испиту ради уписа на неки други факултет.

Припремна настава ће се изводити суботом од 10 до 13 часова (од 9. децембра 2023. године), „online“ преко електронске учионице.

Уплату у износу од 30.000,00 динара извршити на рачун Биолошког факултета број: 840-1814666-61, позив на број: 9-999. Уплату за похађање припреме наставе извршити најкасније до петка 08.12.2023. године на рачун Биолошког факултета. Доказ о уплати (скенирану уплатницу или електронску потврду) доставити на адресу електронске поште: knjige@bio.bg.ac.rs, уз обавезно навођење пуног имена и презимена, места пребивалишта и броја телефона.

Све информације пратите на сајту Факултета www.bio.bg.ac.rs и на друштвеним мрежама Биолошког факултета

Najava Pripremne nastave.pdf

ЛИТЕРАТУРА ЗА ПРИПРЕМУ ПРИЈЕМНЕГ ИСПИТА

За припрему пријемног испита за упис на Биолошки факултет за школску 2024/25. годину могуће је користити постојеће уџбенике из биологије за природно-математички смер гимназија, водећи при томе рачуна да обавезно буду обухваћене све теме/наставне јединице које су биле обрађиване у складу са планом и програмом који је важио за овогодишњу генерацију матураната

С обзиром да за сваку годину гимназијског образовања постоје уџбеници објављењи од различитих издавачких кућа, Биолошки факултет не преузима одговорност за материјалне грешке које се евентуално налазе у неком од тих уџбеника.