Услови уписа

Основне академске студије

ОБАВЕШТЕЊЕ И УПУТСТВА КАНДИДАТИМА ЗА УПИС ПРВЕ ГОДИНЕ СТУДИЈА БИОЛОШКОГ ФАКУЛТЕТА

Tekst_konkursa_OAS_2024 - I rok_rev_LjS.pdf

За упис у прву годину основних академских студија на Биолошком факултету могу да се пријаве кандидати који су завршили гимназију или четворогодишњу средњу стручну школу.

Кандидати за упис на основне aкадемске студије полажу пријемни испит из биологије, који носи 60 бодова.

Кандидати који су током 3. или 4. разреда средње школе, на републичким такмичењима у организацији републичког Министарства просвете, науке и технолошког развоја или на међународним такмичењима из Биологије освојили 1, 2. или 3. место, биће ослобођени полагања пријемног испита, са верификацијом максималног броја поена на истом.

Кандидати који испуњавају све наведене услове рангирају се према укупном броју бодова, који се рачуна на основу успеха у средњој школи (до 40 бодова) и резултата пријемног испита (до 60 бодова).

Ранг листа је јединствена за све студијске програме основних академских студија. У тренутку уписивања кандидати бирају студијски програм, у складу са објављеним квотама. Првенство при упису и избору студијског програма имају боље рангирани кандидати.

*Напомена: Према Одлуци Владе РС укупан број одобрених буџетских места за кандидате према афирмативним мерама за Биолошки факултет износи: 1) кандидати са инвалидитетом  2 места; 2) припадници ромске националности 2 места; и држављани РС који су 2021/2022. године средњу школу завршили у иностранству 2 места. Сва места према  мерама 1) i 2) се одузимају од квоте за самофинансирање


→ Број бодова потребан за упис на Биолошки факултет, преглед 2015-2020.