УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ

БИОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ

УПИС


АКТУЕЛНО

ПРОДАЈА УЏБЕНИКА И ПРАКТИКУМА НА НОВОЈ ЛОКАЦИЈИ

Скриптарница Факултета је из Ботаничке баште “Јевремовац” пресељена на адресу Студентску трг 16 (хол испред студентске службе).

Продаја издања Биолошког факултета почеће на новој локацији од 22. фебруара 2021. године. Радно време скриптарнице је радним данима од 11 до 13 часова.

Наручивање књига је могуће и преко сајта Центра за издавачку делатност и маркетинг факултета, а након евидентирања уплате књиге се подижу у новој скриптарници.

МОЛИМО ДА СЕ ПРИДРЖАВАТЕ РЕДОСЛЕДА ДОЛАСКА ПРЕМА ДАТИМ ЛИСТАМА НА ГОРЊЕМ ЛИНКУ

ОД 21. 09. 2020. ПОЧЕЛА ЈЕ вЕБ ПРИЈАВА КАНДИДАТА ЗА УПИС НА МАСТЕР, СПЕЦИЈАЛИСТИЧКЕ И ДОКТОРСКЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ: школска 2020/21. година

ИНФОРМАЦИЈЕ О УПИСУ НА ВИШЕ ГОДИНЕ СВИХ НИВОА СТУДИЈА СЕ НАЛАЗЕ СА ЛЕВЕ СТРАНЕ У ОДГОВАРАЈУЋЕМ ДЕЛУ ЗА ОДРЕЂЕНИ НИВО

УПИС НА МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ: ОБАВЕЗНИ РАЗГОВОРИ СА РУКОВОДИОЦИМА МОДУЛА ЗА СВЕ КАНДИДАТЕ (продужен рок до 07. 10. 2020. године (I уписни рок))


УПИС НА СПЕЦИЈАЛИСТИЧКЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ: ОБАВЕЗНИ РАЗГОВОРИ СА РУКОВОДИОЦИМА МОДУЛА ЗА СВЕ КАНДИДАТЕ

продужен рок до 07. 10. 2020. године (I уписни рок)


УПИС НА ДОКТОРСКЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ: ОБАВЕЗНИ РАЗГОВОРИ СА РУКОВОДИОЦИМА МОДУЛА ЗА СВЕ КАНДИДАТЕ

до 30. 09. 2020. године (I уписни рок)

УПИС НА ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ - БИОЛОГИЈА У ТРЕЋЕМ УПИСНОМ РОКУ ЈЕ ЗАВРШЕН

УПИС НА ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ - БИОЛОГИЈА У ДРУГОМ УПИСНОМ РОКУ ЈЕ ЗАВРШЕН

УПИС НА ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ - БИОЛОГИЈА У ПРВОМ УПИСНОМ РОКУ ЈЕ ЗАВРШЕН 10. ЈУЛА 2020. ГОДИНЕ. СВА АКРЕДИТОВАНА МЕСТА СУ ПОПУЊЕНА.


Архива актулених вести се налази испод према хронологији објављивања.

МОЛИМО КАНДИДАТЕ ДА НА УПИС ДОЛАЗЕ САМИ, БЕЗ ПРАТИЛАЦА РАДИ ПОШТОВАЊА СВИХ МЕРА БЕЗБЕДНОСТИ. МАСКЕ ЗА ЛИЦЕ СУ ОБАВЕЗНЕ КАО И ДРЖАЊЕ ПРОПИСАНЕ ДИСТАНЦЕ. ОБЕЗБЕЂЕНА СУ И ДЕЗИФЕНКЦИОНА СРЕДСТВА ЗА СУВО ПРАЊЕ РУКУ.

УКОЛИКО ЈЕ КАНДИДАТ СПРЕЧЕН ДА ЛИЧНО ДОЂЕ НА УПИС, УМЕСТО ЊЕГА ДОКУМЕНТА МОЖЕ ДА ПОДНЕСЕ РОДИТЕЉ/СТАРАТЕЉ.

УПИС СТУДЕНАТА НА БИОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ ЋЕ СЕ ОБАВИТИ 9. И 10. ЈУЛА 2020. ГОДИНЕ У СТУДЕНТСКОЈ СЛУЖБИ НА АДРЕСИ СТУДЕНТСКИ ТРГ 16 (ЗГРАДА ХЕМИЈСКОГ ФАКУЛТЕТА УЛАЗ А, просторија бр. 322). СВИ ДЕТАЉИ СЕ НАЛАЗЕ НА ПОСЕБНОЈ СТРАНИЦИ УПИС КАО И У ДОКУМЕНТУ "ОБАВЕШТЕЊЕ И УПУТСТВА ... "НА ЛИНКУ ИСПОД.

КАНДИДАТИ МОРАЈУ БИТИ ПРИСУТНИ НА ПОЧЕТКУ ТЕРМИНА ЗА УПИС, А ПРЕМА РЕДНОМ БРОЈУ НА КОНАЧНОЈ ЈЕДИНСТВЕНОЈ РАНГ ЛИСТИ. ПРОЗВАНИ КАНДИДАТИ ЋЕ УЛАЗИТИ У МАЊИМ ГРУПАМА (5-10) У ХОЛ ИСПРЕД УЛАЗА У СТУДЕНТСКУ СЛУЖБУ ГДЕ ЋЕ ПОПУЊАВАТИ ДОКУМЕНТАЦИЈУ.

ОСТАЛИ КАНДИДАТИ МОРАЈУ ДА САЧЕКАЈУ НА СТЕПЕНИШТУ И ИСПРЕД СТЕПАНИШТА УЛАЗА, КАО И У СТУДЕНТСКОМ ПАРКУ ЧИЈИ ЈЕ УЛАЗ ТАЧНО НАСПРАМ УЛАЗА А, ГДЕ ЋЕ СЕ ВРШИТИ ПРОЗИВКА КАНДИДАТА.

ТОК УПИСА СА ПРИКАЗОМ СЛОБОДНИХ МЕСТА У РЕАЛНОМ ВРЕМЕНУ СЕ МОЖЕ ПРАТИТИ НА ОВОМ ЛИНКУ

МОЛИМО КАНДИДАТЕ ДА НА УПИС ДОЛАЗЕ САМИ, ПО МОГУЋСТВУ БЕЗ ПРАТИЛАЦА РАДИ ПОШТОВАЊА СВИХ МЕРА БЕЗБЕДНОСТИ. МАСКЕ ЗА ЛИЦЕ СУ ОБАВЕЗНЕ, А УКОЛИКО НЕКО ОД КАНДИДАТА НЕ БУДЕ ИМАО МАСКУ ДОБИЋЕ ЈЕ НА ЛИЦУ МЕСТА. ТАКОЂЕ, ОБЕЗБЕЂЕНА СУ ДЕЗИФЕНКЦИОНА СРЕДСТВА ЗА СУВО ПРАЊЕ РУКУ. УКОЛИКО ЈЕ КАНДИДАТ СПРЕЧЕН ДА ЛИЧНО ДОЂЕ НА УПИС, УМЕСТО ЊЕГА ДОКУМЕНТА МОЖЕ ДА ПОДНЕСЕ РОДИТЕЉ/СТАРАТЕЉ.

НА МЕСТУ УПИСА РАДИЋЕ ШАЛТЕР ПОШТЕ И ТО У ПЕРИОДУ ОД 9-15 ЧАСОВА. СВИ КАНДИДАТИ КОЈИ ИМАЈУ ЗАКАЗАН ТЕРМИН УПИСА ПОСЛЕ 15 ЧАСОВА УПЛАТЕ МОГУ ДА ОБАВЕ У ОБЛИЖЊИМ БАНКАМА ИЛИ МЕЊАЧНИЦАМА. ЗБОГ ТОГА ПРЕПОРУЧУЈЕМО ДА СВИ КАНДИДАТИ 2-3 ДАНА РАНИЈЕ ИЗВРШЕ УПЛАТЕ У ИЗНОСУ ОД 3.500,00 динара на рачун Факултета „за административне трошкове првог уписа на студијски програм“ са тачним позивом на број који су добили у е-пошти након поднете веб пријаве. Због кашњења у електронској евиденцију уплата, кандидати су у обавези да имају на упису потврду о извршеној уплати.

Исто правило важи и зауплату ПРВЕ рате школарине за кандидате који су сигурни да ће се уписати у статусу самофинансирајућег студнета.

Кандидат на упису поред обавезних курсева бира и ЈЕДАН ИЗБОРНИ курс из Изборног блока 1. Кандидати су у обавези да прегледају листу изборних курсева и да на упису знају који ће курс уписати. Старији студенти који помажу на упису ће им помоћи у томе, тако што ће им пружити још више информација од приказаних у предметним листовима.

Важно обавештење за кандидате који су полагали пријемни испит

Комисија за упис студената на основне академске студије је на основу уочене техничке грешке, одржала састанак и поново прегледала тестове свих кандидата који су полагали пријемни испит на Биолошком факултету.

Грешка је настала приликом исцртавања шаблона за преглед листа за одговоре у питању:

"Који од наведених редоследа нуклеотида у РНК је комплементаран датом ланцу ДНК - GTTACATGC": тачан одговор је: CAAUGUACG

Накнадне жалбе по овом питању се неће разматрати.

Коригована Пелиминарна јединствена ранг листа се налази на следећем линку:

https://drive.google.com/file/d/1r1sZTSxvCaalmj2rAxKWicjfdYdp8YeW/view?usp=sharing

ОБЈАВЉЕНИ КОНКУРСИ ЗА УПИС НА ОСНОВНЕ, МАСТЕР, СПЕЦИЈАЛИСТИЧКЕ И ДОКТОРСКЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ ЗА ШКОЛСКУ 2020/2021. ГОДИНУ

Услови за остваривање умањења школарине за самофинансирајуће студенте на Универзитету у Београду – Биолошком факултету

Услови за остваривање финансијских олакшица у плаћању школарине за самофинансирајуће студенте_Ред_ЉС.pdf