Основне академске студије

Uputstvo kandidatima 2021_III_rok_F_1.docx

ОПШТЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ЗА УПИС НА ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ


Универзитет у Београду, Биолошки факултет уписује у прву годину основних академских студија студенате на студијски програм БИОЛОГИЈА на три модула:

БИОЛОГИЈА,

МОЛЕКУЛАРНА БИОЛОГИЈА И ФИЗИОЛОГИЈА и

ЕКОЛОГИЈА.

Пријаве за упис могу да поднесу лица која су завршила средњу школу у четворогодишњем трајању.

Календар пријема докумената, пријемног испита и уписа биће познат по објављивању заједничког конкурса.

Сви други услови конкурисања, уписа, рангирања, упис страних студената, приговора, итд., биће усклађени са општим одредбама заједничког конкурса и Статутом и одредбама Факултета.

Кандидати полажу пријемни испит из Биологије. Тест на пријемном испиту садржи 60 питања. Питања за пријемни испит састављена су искључиво према наставном програму из биологије за сва четири разреда гимназије природно-математичког смера.

Редослед кандидата на јединственој ранг листи утврђује се на основу општег успеха у средњем образовању (максимално 40 бодова) и резултата постигнутог на пријемном испиту (максимално 60 бодова).