УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ - БИОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ

УПИС: АКТУЕЛНО

КОНАЧНЕ РАНГ ЛИСТЕ ЗА УПИС НА МАСТЕР, СПЕЦИЈАЛИСТИЧКЕ И ДОКТОРСКЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ У ШКОЛСКОЈ 2021/2022. ГОДИНИ


НАКНАДНИ УПИС ЗА СТУДЕНТЕ КОЈИ СУ ПРОПУСТИЛИ СВОЈЕ ТЕРМИНЕ ЗА УПИС НА СВИМ НИВОИМА СТУДИЈА ОДРЖАЋЕ СЕ ОД 22. ДО 26. 11. 2021. ГОДИНЕ ОД 9:00 ДО 13:00 ЧАСОВА У СТУДЕНТСКОЈ СЛУЖБИ.

РАСПОРЕД ДОЛАСКА НА УПИС

МАС - ДРУГИ УПИСНИ РОК, САС - ПРВИ УПИСНИ РОК И ДАС - ПРВИ УПИСНИ РОК

Raspored dolaska na upis mas II sas I das I 2021.pdf

КОНАЧНЕ РАНГ ЛИСТЕ ЗА УПИС НА МАСТЕР, СПЕЦИЈАЛИСТИЧКЕ И ДОКТОРСКЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ У ШКОЛСКОЈ 2021/2022. ГОДИНИ

КОНКУРС У ТРЕЋЕМ УПИСНОМ РОКУ ЗА УПИС НА ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ БИОЛОГИЈЕ: ДЕТАЉИ СЕ НАЛАЗЕ НА ЛИНКУ

УПИС СТУДЕНАТА НА БИОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ ЋЕ СЕ ОБАВИТИ 30. СЕПТЕМБРА 2021. ГОДИНЕ У СТУДЕНТСКОЈ СЛУЖБИ НА АДРЕСИ СТУДЕНТСКИ ТРГ 16 (ЗГРАДА ХЕМИЈСКОГ ФАКУЛТЕТА УЛАЗ А, просторија бр. 322). СВИ ДЕТАЉИ СЕ НАЛАЗЕ НА ПОСЕБНОЈ СТРАНИЦИ УПИС КАО И У ДОКУМЕНТУ "ОБАВЕШТЕЊЕ И УПУТСТВА ... "НА ЛИНКУ ИСПОД.

КАНДИДАТИ МОРАЈУ БИТИ ПРИСУТНИ НА ПОЧЕТКУ ТЕРМИНА ЗА УПИС, А ПРЕМА РЕДНОМ БРОЈУ НА КОНАЧНОЈ ЈЕДИНСТВЕНОЈ РАНГ ЛИСТИ. ПРОЗВАНИ КАНДИДАТИ ЋЕ УЛАЗИТИ У МАЊИМ ГРУПАМА (5-10) У ХОЛ ИСПРЕД УЛАЗА У СТУДЕНТСКУ СЛУЖБУ ГДЕ ЋЕ ПОПУЊАВАТИ ДОКУМЕНТАЦИЈУ.

ОСТАЛИ КАНДИДАТИ МОРАЈУ ДА САЧЕКАЈУ НА СТЕПЕНИШТУ И ИСПРЕД СТЕПАНИШТА УЛАЗА, КАО И У СТУДЕНТСКОМ ПАРКУ ЧИЈИ ЈЕ УЛАЗ ТАЧНО НАСПРАМ УЛАЗА А, ГДЕ ЋЕ СЕ ВРШИТИ ПРОЗИВКА КАНДИДАТА.

ТОК УПИСА СА ПРИКАЗОМ СЛОБОДНИХ МЕСТА У РЕАЛНОМ ВРЕМЕНУ СЕ МОЖЕ ПРАТИТИ НА ОВОМ ЛИНКУ

МОЛИМО КАНДИДАТЕ ДА НА УПИС ДОЛАЗЕ САМИ, ПО МОГУЋСТВУ БЕЗ ПРАТИЛАЦА РАДИ ПОШТОВАЊА СВИХ МЕРА БЕЗБЕДНОСТИ. МАСКЕ ЗА ЛИЦЕ СУ ОБАВЕЗНЕ, А УКОЛИКО НЕКО ОД КАНДИДАТА НЕ БУДЕ ИМАО МАСКУ ДОБИЋЕ ЈЕ НА ЛИЦУ МЕСТА. ТАКОЂЕ, ОБЕЗБЕЂЕНА СУ ДЕЗИФЕНКЦИОНА СРЕДСТВА ЗА СУВО ПРАЊЕ РУКУ.

ПРЕПОРУЧУЈЕМО ДА СВИ КАНДИДАТИ 2-3 ДАНА РАНИЈЕ ИЗВРШЕ УПЛАТЕ У ИЗНОСУ ОД 3.500,00 динара на рачун Факултета „за административне трошкове првог уписа на студијски програм“ са тачним позивом на број из поднете веб пријаве (можете видети на страници веб пријаве). Због кашњења у електронској евиденцију уплата, кандидати су у обавези да имају на упису потврду о извршеној уплати. НА МЕСТУ УПИСА РАДИЋЕ ШАЛТЕР ЗА УПЛАТУ У СКРИПТАРНИЦИ БИОЛОШКОГ ФАКУЛТЕТА.

Исто правило важи и зауплату ПРВЕ рате школарине за кандидате који су сигурни да ће се уписати у статусу самофинансирајућег студнета.

Кандидат на упису поред обавезних курсева бира и ЈЕДАН ИЗБОРНИ курс из Изборног блока 1. Кандидати су у обавези да прегледају листу изборних курсева и да на упису знају који ће курс уписати. Старији студенти који помажу на упису ће им помоћи у томе, тако што ће им пружити још више информација од приказаних у предметним листовима.

КОНКУРС У ДРУГОМ УПИСНОМ РОКУ ЗА УПИС НА ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ БИОЛОГИЈЕ: ДЕТАЉИ СЕ НАЛАЗЕ НА ЛИНКУ

Кандидат на упису поред обавезних курсева бира и ЈЕДАН ИЗБОРНИ курс из Изборног блока 1. Кандидати су у обавези да прегледају листу изборних курсева и да на упису знају који ће курс уписати. Старији студенти који помажу на упису ће им помоћи у томе, тако што ће им пружити још више информација од приказаних у предметним листовима.

НЕУПИСАНИ КАНДИДАТИ КОЈИ СУ ПОЛАГАЛИ ПРИЈЕМНИ ИСПИТ ИЗ БИОЛОГИЈЕ МОГУ СЕ УПИСАТИ НА БИОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ ЗАКЉУЧНО СА 15. ЈУЛОМ 2021. ГОДИНЕ

МОЛИМО КАНДИДАТЕ ДА НА УПИС ДОЛАЗЕ САМИ, БЕЗ ПРАТИЛАЦА РАДИ ПОШТОВАЊА СВИХ МЕРА ЕПИДЕМИОЛОШКЕ БЕЗБЕДНОСТИ. МАСКЕ ЗА ЛИЦЕ СУ ОБАВЕЗНЕ КАО И ДРЖАЊЕ ПРОПИСАНЕ ДИСТАНЦЕ. ОБЕЗБЕЂЕНА СУ И ДЕЗИФЕНКЦИОНА СРЕДСТВА ЗА СУВО ПРАЊЕ РУКУ.

ПРИЈЕМНИ ИСПИТ 2021: УПУТСТВО ЗА ДОЛАЗАК КАНДИДАТА

Обавештење кандидатима за упис на основне академске студије Биологије на Биолошком факултету, Универзитета у Београду

Напомена: Исти кандидати који су се пријавили и на Хемијском факултету (студ. програм Биохемија) пријемни из Биологије полажу према распореду Хемијског факултета (http://helix.chem.bg.ac.rs/upis/Jun_2021_Biologija.html)

Obavestenje kandidatima za prijemni 2021.txt

(6. МАЈ 2021) КОНКУРСИ ЗА УПИС НА СВИМ НИВОИМА СТУДИЈА ЗА ШКОЛСКУ 2021/2022. ГОДИНУ СЕ НАЛАЗЕ НА СТРАНИЦАМА ОДГОВАРАЈУЋИХ СТУДИЈА У НАВИГАЦИЈИ СА ЛЕВЕ СТРАНЕ